Lugarnica NP Tara

  • Predov-Krst-Tara-Smestaj-Lugarnica-2
  • Predov-Krst-Tara-Smestaj-Lugarnica-1
  • tara-predov-krst-odmor-s27
Lugarnica NP Tara
- Apartmani, Planinska kuća

Lugarnica NP Tara se nalazi na Predovom Krstu. Pored kancelarija smeštena su i 2 dvokrevetna apartmana opremljena za komforan boravak. Pored objekata koji su u funkciji Nacionalnog parka, tu su još Planinarski dom (vlasništvo NP Tara – u fazi rekonstrukcije), Lovački dom (vlasništvo NP Tara – dat u zakup) i nekoliko privatnih kuća, u koje se mogu smestiti veće grupe planinara i ljubitelja prirode.

Video snimak objekta
Objekat na mapi
Objekat dodaci