Zaovine se nalaze u Zapadnoj Srbiji, i administrativno pripada teritoriji opštine Bajina Bašta. Predstavlja šumovito područje brdsko-planinskog karaktera koje obuhvata naselje Zaovine sa 28 zaseoka, jezero Zaovine i kanjon Belog Rzava „Sklopovi“.
Nalazi se u južnom delu planine Tare u prostornoj predeonoj celini poznatoj kao „Ravna Tara“. U geomorfološkom smislu predstavlja prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborskim masivom i Mokrogorskom kotlinom. Minimalna nadmorska visina u Zaovinama je 784 m a maksimalna nadmorska visina 1.412 m (vrh Miloševac).
Obuhvata površinu od 5.593,61 hektar i od skora su ušle u Nacionalni park TARA.
Zaovine su čuvene kao mesto na kojem je otkriven živi fosil biljnog sveta, Pančićeva omorika. U zaseoku Đurići 1875. godine čuveni botaničar Josif Pančić otkriva novu „felu“, endemoreliktnu vrstu četinara kojoj daje naziv Pančićeva omorika (Picea omorika). Zaovine su jedino stanište Pančićeve omorike na serpentinitu, a na lokalitetu Kik – Sklopovi nalazi se njeno klasično nalazište locus classicus
– Geomorfološka atrakcija u dolini reke Beli Rzav, na Lukama: Grad, sa ostacima srednjovekovnog utvrđenja, za koju je vezana legenda o plemiću i njegovoj nevernoj ženi; – Mesto Crkvine u podnožju Grada i ostaci srednjovekovne crkve bazilike. – Izletnički vidikovci (Zmajevac, Bela Voda i Gavran);
Deo kulturne baštine ovog kraja su i objekti narodnog graditeljstva, kao materijalno svedočanstvo narodne neimarske veštine: starovlaška brvnara i pomoćni objekti okućnice; objekti koji su sezonski služili za smeštaj čobana – bačije;
Na ovim prostorima vekovnu tradiciju ima stočarstvo – meso, mleko, sir, kajmak, koji se tu proizvode, predstavljaju najkvalitetnije namernice koje možemo naći na domaćem tržištu;
Zaovine su idealno mesto za sportove na vodi, pecanje, orijentaciju, ishranu u prirodi….

Preporučujemo smeštaj u Zaovinama na Tari

Izgradnjom brane Lazići, na reci Beli rzav formirano je jezero koje se zvezdasto razliva u najnižim delovima sela Zaovine. Brana je visoka 130m a najveća dubina jezera je 80 m. Pri maksimalnom nivou ovo jezero na 892 metara nadmorske visine i sa 150 hm³ vode, pruža izvanredan vizuelni efekat. Istalisana snaga ove RHE je 614 MW.
U akumulacijama evidentirano je 14 vrsta riba, predstavnika 6 familija: potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka, skobalj, klen, mrena i dr. Postoji i nekoliko značajnih prirodnih plodišta od kojih se izdvajaju Zmajevački i Popovića potok, kao i na delu Belog Rzava, nizvodno od akumulacije „Spajići“.
Na jezeru se nalaze i dva velikaribnjaka gde se uzgaja kalifornijska pastrmka.

Preporučujemo izlet:
– Posetite mesto gde je Pančić prvi put ugledao omoriku
Obeleženo mesto se nalazi na brani Lazići – pogledajte sliku

Piknik i izlet
– Jezero Spajići – nalazi se u mestu Đurići – ispod velikog jezera – prvo skretanje pre brane Lazići na putu Mitrovac – Zaovine. – Idealno mesto za piknik – Jezero Spajići – slike lokacije

Video - Zaovine i Mitrovac na Tari

Zaovine - kilometraže

B.Bašta – Zaovine (brana Lazići)- 39 km, Mitrovac – Zaovine (brana Lazići)-10 km, Zaovine(brana Lazići) – Računići – 5 km

Autobuski prevoz Raketa AB – tel:031/865-485 http://raketa-ab.com/

Smeštaj u Zaovinama na Tari