PRETRAGA SMEŠTAJA NA TARI
DODATNI DETALJI
ZAOVINE NA PLANINI TARI

Zaovine se nalaze u Nacionalnom  parku TARA na području Opštine Bajina Bašta. Obuhvataju površinu od 5.593,61 hektar. To je uglavnom šumovito područje brdsko-planinskog karaktera koje obuhvata naselje Zaovine sa 28 zaseoka, jezero Zaovine i kanjon Belog Rzava „Sklopovi“.

Zaovine su idealno mesto za kupanje u čistim planinskim jezerima,  sportove na vodi, pecanje, orijentaciju, ishranu u prirodi, vožnju bicikla, pešačenje….

Nalazi se u južnom delu planine Tare u prostornoj predeonoj celini poznatoj kao „Ravna Tara“. U geomorfološkom smislu predstavlja prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborskim masivom i Mokrogorskom kotlinom. Minimalna nadmorska visina u Zaovinama je 784 m a maksimalna nadmorska visina 1.412 m (vrh Miloševac).

Zaovine su čuvene kao mesto na kojem je otkriven živi fosil biljnog sveta, Pančićeva omorika. U zaseoku Đurići 1875. godine čuveni botaničar Josif Pančić otkriva novu „felu“, endemoreliktnu vrstu četinara kojoj daje naziv Pančićeva omorika (Picea omorika). Zaovine su jedino stanište Pančićeve omorike na serpentinitu, a na lokalitetu Kik – Sklopovi nalazi se njeno klasično nalazište locus classicus

– Geomorfološka atrakcija u dolini reke Beli Rzav, na Lukama: GRAD, sa ostacima srednjovekovnog utvrđenja, za koju je vezana legenda o plemiću i njegovoj nevernoj ženi; – Mesto Crkvine u podnožju Grada i ostaci srednjovekovne crkve bazilike. – Izletnički vidikovci (Janjač, Zmajevac, Bela Voda i Gavran);

Deo kulturne baštine ovog kraja su i objekti narodnog graditeljstva, kao materijalno svedočanstvo narodne neimarske veštine: starovlaška brvnara i pomoćni objekti okućnice; objekti koji su sezonski služili za smeštaj čobana – bačije;

Na ovim prostorima vekovnu tradiciju ima stočarstvo – meso, mleko, sir, kajmak, koji se tu proizvode, predstavljaju najkvalitetnije namernice koje možemo naći na domaćem tržištu;

Izgradnjom brane Lazići, na reci Beli rzav formirano je jezero koje se zvezdasto razliva u najnižim delovima sela Zaovine. Brana je visoka 130m a najveća dubina jezera je 80 m. Pri maksimalnom nivou ovo jezero na 892 metara nadmorske visine i sa 150 hm³ vode, pruža izvanredan vizuelni efekat. Istalisana snaga ove RHE je 614 MW.

U akumulacijama evidentirano je 14 vrsta riba, predstavnika 6 familija: potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka, skobalj, klen, mrena i dr. Postoji i nekoliko značajnih prirodnih plodišta od kojih se izdvajaju Zmajevački i Popovića potok, kao i na delu Belog Rzava, nizvodno od akumulacije „Spajići“.

Na jezeru se nalaze i dva velika ribnjaka gde se uzgaja kalifornijska pastrmka.

Piknik i izlet

– Jezero Spajići – nalazi se u mestu Đurići – ispod velikog jezera – prvo skretanje pre brane Lazići na putu Mitrovac – Zaovine. – Idealno mesto za piknik – Jezero Spajići 

Zaovine – kilometraže: B.Bašta – Zaovine (brana Lazići)- 39 km, Mitrovac – Zaovine  (brana Lazići) -10 km, Zaovine (brana Lazići)  – Računići – 5 km

ZAOVINE NA PLANINI TARI - FOTOGRAFIJE I VIDEO
VIKENDICE, BRVNARE, APARTMANI, PLANINSKE KUĆE... U ZAOVINAMA NA TARI

SMEŠTAJ - ZAOVINE NA TARI

Preko 100 objekata za smeštaj u svim delovima Zaovina ( Brana Lazić i Spajići , na Sekuliću, Mandićima, Gornjim i Donjim Jelisavčićima, Novoj Vežanji, Računićima...

IZDVAJAMO SMEŠTAJ NA TARI
7 APARTMANA PORED JEZERA

Vila Arena

TARA II, IZDVAJAMO - TARA - ZAOVINE

Od 40€ Apartman / Dan

IZDVAJAMO
7 APARTMANA PORED JEZERA

Vila Arena

TARA II, IZDVAJAMO - TARA - ZAOVINE

Od 40€ Apartman / Dan