PLANINA TARA I OKOLINA

ODRŽIVI TURIZAM

Planinarenje i kanjoning sa vodičima Planinarskog kluba Tara

Prepešačite izuzetne predele NP Tara u pratnji iskusnih vodiča, zađite u manje dostupne delove Tare i uživajte u netaknutoj prirodi! ITINERER Pešačenje i planinarenje (3 opcije) Opis: U nastavku je prikazano pet opcija. Iskusni, kvalifikovani planinarski vodiči iz Planinarskog kluba Tara vam mogu ponuditi niz planinarskih ruta, kako jednodnevnih tako i višednevnih. Oni vam takođe...

Vidikovac DUJIN BREG

Vidikovac Dujin Breg je novi neuređeni Vidikovac se nalazi iznad sela Rastište, na vrhu zaseoka Požari. Do vidikovca je makadamski put. Odavde je lep pogled na jezero Perućac, reku Drinu do Bajine Bašte, selo Rastište, padine Tare prema Aluzi, Predovom Krstu i Mitrovcu. Vidikovac nema zaštitnu ogradu pa treba biti oprezan. Foto: Nenad Marić Vidikovac...

Posetite centre za posetioce NP Tara

Uvod i orijentaciona prezentacija o Nacionalnom parku Tara u centru za posetioce. Posetite centre za posetioce Nacionalnog parka Tara na Mitrovcu ili u Bajinoj Bašti ITINERER Opis: Upoznajte zaposlene u NP tara, pogledajte mape područja i upoznajte se sa istorijom nacionalnog parka, floru i faunu koja se može videti. Čuvari prirode (popularno rendžeri) će vam...

Dikava u Zaovinama na Tari

Mesto Dikava se nalazi u jugozapadnom delu NP Tara, na granici sa BiH, u blizini zaseoka  Gornje Karaklije i vrha Janjač. Posebnu vrednost ovog dela Tare čine očuvani prirodni livadski kompleksi. Šetnja po Dikavi biće vam novo otkriće Tare a ako sačekate zalazak sunca bićete oduševljni. Pogled na usamljene borove i zlatne livade prema kanjonu...

Provera foto-zamki za posmatranje divljih životinja

Postavljanje, podešavanje i provera foto-zamki za posmatranje divljih životinja Upoznajte se sa stanovnicima šuma Nacionalnog parka Tara, učestvujte u istraživačkom radu čuvara prirode na zaštiti i praćenju mrkih medveda i drugih divljih životinja. ITINERER Tura u trajanju od 8 sati Opis: Polazak terenskim vozilom iz centra za posetioce nacionalnog parka na Mitrovcu na lokaciju prve...

Proveravanje feromonskih klopki za štetne insekte

Pešačenje i proveravanje feromonskih klopki za štetne insekte Učestvujte u radu na zaštiti šuma Nacionalnog parka Tara, pomozite rendžerima u prebrojavanju štetnih insekata potkornjaka, naučite kako se koristi GPS uređaj. ITINERER Opis: Polazak sa Mitrovca / Kaluđerskih bara terenskim vozilom do Osluše. Svrha ove ture je poseta nekoj od (10–12) feromonskih klopki za potkornjake (insekte...

POSMATRANJE MRKIH MEDVEDA IZ OSMATRAČNICE

Posmatrajte mrke medvede sa bezbedne udaljenosti, upoznajte se sa radom NP Tara na njihovoj zaštiti i očuvanju! ITINERER Opis: U nacionalnom parku se nalaze dve osmatračnice koje mogu primiti po 2–3 osobe i vodiča/rendžera (brojno stanje je ograničeno u svakoj od osmatračnica kako bi se minimizovalo ometanje mrkih medveda i drugih divljih životinja). Osmatračnice se...