Posmatrajte mrke medvede sa bezbedne udaljenosti, upoznajte se sa radom NP Tara na njihovoj zaštiti i očuvanju!

NP-Tara-logo

ITINERER

Opis: U nacionalnom parku se nalaze dve osmatračnice koje mogu primiti po 2–3 osobe i vodiča/rendžera (brojno stanje je ograničeno u svakoj od osmatračnica kako bi se minimizovalo ometanje mrkih medveda i drugih divljih životinja).

Osmatračnice se nalaze u neposrednoj blizini dugogodišnjih hranilišta, gde postoji velika šansa da ugledate medveda iz blizine.

Tokom prethodnih tura, šanse posmatranja mrkih medveda su imale više od 60% uspeha.

Posmatranje medveda počinje u 16:00 ili 17:00 časova, a aktivnost posmatranja medveda traje do 22:00 jer su noći u Srbiji potpuno mračne te su male šanse da se divlje životinje vide posle 22:00.

Važne informacije

Lokacija: Nacionalni park Tara.

Cena: 70 evra za 1 osobu, 50 evra po osobi za 2–3 osobe (maksimum 2 osobe po osmatračnici) (pratnja rendžera je uključena u cenu).

Napomene: Korišćenje baterijske lampe tokom posmatranja nije dozvoljeno jer smeta životinjama.

Osmatračnice za posmatranje su bez toaleta, tako da nema uslova za boravak u njima tokom čitave noći.

FOTOGRAFIJE

Kontakt za informacije i bukiranje

Ranko Milanović, 0648475386, office@nptara.rs

Svaka ponuda se može bukirati u bilo koje vreme, direktno ili preko turističke agencije: – „TaraTours“, Bajina Bašta, Goran Glišić, 031 861 501, office@taratours.rs;

 • T A R A
 • LETO NA TARI
 • VIDIKOVCI NA TARI
 • PORODIČNE AKTIVNOSTI
 • Adrenalinske i sportske aktivnosti
 • Kulturno-istorijski spomenici
 • ZIMA NA TARI
 • ODRŽIVI TURIZAM
 • OSETI PRIRODU TARE
 • WILDLIFE
 • Znanje Imanje
 • Zaovine
 • TARA

Promo