Pešačenje i proveravanje feromonskih klopki za štetne insekte

Učestvujte u radu na zaštiti šuma Nacionalnog parka Tara, pomozite rendžerima u prebrojavanju štetnih insekata potkornjaka, naučite kako se koristi GPS uređaj.

NP-Tara-logo

ITINERER

Opis: Polazak sa Mitrovca / Kaluđerskih bara terenskim vozilom do Osluše. Svrha ove ture je poseta nekoj od (10–12) feromonskih klopki za potkornjake (insekte koji dovode do sušenja šuma), koji su od vitalnog značaja za ekologiju nacionalnog parka i prikupljanje uzoraka za analizu. Tokom obilaska rendžer/vodič će vam predočiti značaj i metode korišćenja feromonskih zamki u zaštiti šuma.

Pošto obilazak počinje vrlo rano, grupa sa sobom nosi doručak u kome uživa na vidikovcu Osluša. Tokom ture traže se šumske gljive, prate tragovi životinja i istovremeno uči o zaštiti i očuvanju šuma. Na Beserovačkim barama obilazi se još 10 feromonskih zamki.

Poslednja lokacija koju posećujete je osmatračnica za nadzor i zaštitu od požara u Sekulićima. Tu se može uživati u predivnom panoramskom pogledu na Taru i Zaovine, i steći znanje o nadzoru i zaštiti šuma od požara. Iz Sekulića grupa se pešice (ili terenskim vozilom) vraća nazad na Mitrovac / Kaluđerske bare. Broj i težina insekata koje sakupite se prate kako bi se analizom utvrdilo da li se brojke povećavaju, jer njihov eventualni porast može da predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje četinara na Tari.

Važne informacije

Lokacija: Mitrovac / Kaluđerske bare – Osluša – Beserovačke bare – Sekulići – Mitrovac / Kaluđerske bare.

Trajanje: 7:00–14:00 (14:30), odnosno 7–8 sati.*Moguće je skratiti vreme trajanja aktivnosti i broja obiđenih zamki u skladu sa zahtevima grupe.

Cena: 60 evra za jednu osobu, 30 evra po osobi za 2 ili više osoba (uključujući prevoz do 2 osobe).

FOTOGRAFIJE

Kontakt za informacije i bukiranje

Ranko Milanović, 0648475386, office@nptara.rs

Svaka ponuda se može bukirati u bilo koje vreme, direktno ili preko turističke agencije: – „TaraTours“, Bajina Bašta, Goran Glišić, 031 861 501, office@taratours.rs;

 • T A R A
 • LETO NA TARI
 • VIDIKOVCI NA TARI
 • PORODIČNE AKTIVNOSTI
 • Adrenalinske i sportske aktivnosti
 • Kulturno-istorijski spomenici
 • ZIMA NA TARI
 • ODRŽIVI TURIZAM
 • OSETI PRIRODU TARE
 • WILDLIFE
 • Znanje Imanje
 • Zaovine
 • TARA